Skip to content Skip to footer

Nõusolek toitumisteraapia nõustamiseks ja rühmanõustamistel osalemiseks

Kuupäev: (ankeedi täitmise kuupäev)

Kliendi nimi:    (ankeedis)                                       Telefon:    (ankeedis, kui vastatud)

E-mail: (ankeedis täidetud info)                Sünniaeg: (ankeedis vanus)

Käesolevaga kinnitan, et mulle on selgitatud, et LS Health OÜ toitumisterapeut (edaspidi terapeut) ei ole litsentseeritud arst, kiropraktik, psühholoog, psühhoterapeut ega dietoloog. Olen teadlik, et terapeut ei saa soovitada või anda mulle meditsiinilist nõu mistahes füüsilise-, emotsionaalse või psühholoogilise seisundi, tervisehäire või haiguse korral. Ma mõistan täielikult, et mulle ei pakuta ravimeid, kirurgiat, keemiaravi, stimulante ega ka muid meditsiiniteenuseid. Samuti ei diagnoosita, ravita ja/või kirjeldata minu haigusi ega tervislikku seisundit ega osutata ka muid toiminguid ja teenuseid, mis on seotud meditsiini praktiseerimisega ja milleks on vajalik vastav litsents.

Juhendamine: Toitumisteraapia nõustamise käigus ma õpin:
1) kuidas on võimalik tervislikult toituda; 2) kuidas toitumine toetab minu terviseseisundit, kui see võimalik on toitumisteraapia käsitluse kohaselt.

Mõistan, et toitumisteraapia nõustamine ei asenda tavameditsiini. Mulle on selgitatud, et ma ei tohi katkestada tavameditsiinilist ravi, kui selle on ette näinud minu psühhoterapeut või arst. Juhul kui mul esineb mõni haigus, mille kulg võib toitumisteraapia tulemusena ägeneda, olen kohustatud enne toitumisteraapia nõustamist pidama nõu oma arstiga. Ma saan aru sellest, et minu kohustus on jälgida toitumisteraapia nõustamise mõju minu kehale ja psüühikale ning jätkata teenustega nii kaua, kui see on minu tervisele kasulik. Kohustun informeerima terapeuti koheselt, kui mul tekib nõustamise järgselt enesetunde muutus toitumise muutustest lähtuvalt.

Teavitan terapeuti alati toitumisega seotud teenustest ja teraapiatest, mida olen kasutanud nõustamisele eelnevalt.

Kvalifikatsioon: Olen teadlik, et terapeut tugineb oma tegevuses omandatud teadmistele ja kogemustele ning toitumisteraapia õppele ja ei oma meditsiinilist tausta.

Olen valinud selle teenuse omal vabal valikul eesmärgiga parandada oma elu kvaliteeti. Olen teadlik nõustamise võimalikust mõjust ning terapeudi kvalifikatsioonist.

Nõusolekule alla kirjutades kinnitan, et olen läbi lugenud ja täielikult aru saanud käesoleva nõusoleku sisust ning saanud vastused kõigile oma küsimustele toitumisteraapia nõustamise osas.

Konfidentsiaalsus: Kogu nõustamise käigus terapeudile minu füüsilise ja psüühilise seisundi kohta teatavaks saav informatsioon on konfidentsiaalne ja ei kuulu avaldamiseks kolmandatele isikutele, välja arvatud, kui seda tehakse anonüümses vormis.

Isikuandmete kasutamine: Nõustun ja olen teadlik, et LS Health OÜ kasutab minu isikuandmeid otseturunduslikel eesmärkidel ja ei avalda andmeid kolmandatele isikutele ning kaitseb isikuandmeid vastavalt LS Health OÜ privaatsustingimustele. Allkirjaga kinnitan, et olen tutvunud ja nõustun LS Health OÜ privaatsustingimustega.

Kinnitan, et:

  • annan nõusoleku minu isikuandmete töötlemiseks toitumisnõustamisega/-teraapiaga seotud protsessi toiminguteks;
  • mõistan, et terapeut kasutab minu isikuandmeid vaid minuga seotud nõustamisprotsessi teostamise eesmärkidel;
  • mõistan, et terapeut on seoses minu nõustamisega kohustatud säilitama minu isikuandmeid ka pärast protsessitoimingute lõppu ning nimetatud asjaoludel annan selleks oma nõusoleku, arvestades et andmeid säilitatakse kuni kohustusliku säilitustähtaja lõpuni;
  • avalduse allkirjastamisel olen teadlik, et mul on õigus: igal ajal pöörduda terapeudi poole oma isikuandmete täpsustamiseks või parandamiseks; oma isikuandmete töötlemise kohta päringute, sh väljavõtete taotlemiseks; esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, kui see põhineb õigustatud huvil; taotleda oma isikuandmete kustutamist, kui isikuandmete töötlemiseks puudub õiguslik alus; piirata oma isikuandmete töötlemist kohalduvate õigusaktide alusel; taotleda vabatahtlikult oma isikuandmete edastamist kolmandatele isikutele.  

KLIENDI ALLKIRI:  

nõusolek antakse ankeedi täitmisega elektrooniliste kanalite kaudu, mida käsitletakse kliendi poolse elektroonilise allkirjana